فارسی چهارم دبستان موضوع مدرسه ی هوشمند کارت اعتباری مَثل نیایش

حجم فایل : 6.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
بنام خدا فارسی چهارم دبستان موضوع :مدرسه ی هوشمند / کارت اعتباری / مَثل / نیایش
پیام درس تمرینات درس صفت کلمه ای است که اسم بعد از خودش را توصیف می کند
در درس بگردید و صفت ها را پیدا کنید و زیر آنها را خط بکشید پایان...